අපගේ සේවාවන්

අපගේ සේවාවන්

අපි සෑම විටම පාරිභෝගිකයින්ට සේවය කිරීම අපගේ මූලධර්මය ලෙස සලකමු , එබැවින් අපි පාරිභෝගික තෘප්තිය ඉතා බැරෑරුම් ලෙස සලකමු. අපගේ සේවාවන් ප්‍රධාන වශයෙන් පිළිබිඹු වන්නේ පූර්ව විකිණීම, ඇසුරුම් ප්‍රවාහනය සහ අලෙවියෙන් පසු අංශ තුනකි.

පෙර විකිණීම ප්‍රධාන වශයෙන් ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ප්‍රශ්න සහ අවශ්‍යතා විසඳීම සඳහා වන අතර ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අභිමතකරණය කළ හැකි අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ගනුදෙනුකරුවන් සිටින ස්ථානයේ සිටගෙන සිටියි.

අලෙවියෙන් පසු අදහස් කරන්නේ පාරිභෝගිකයින් නිෂ්පාදන ලැබීමෙන් පසු අපට ලබා දෙන ප්‍රතිපෝෂණයට ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතු අතර නියමිත වේලාවට විසඳුම් ලබා දිය යුතු බවයි.

ගුණාත්මකභාවය සහතික කිරීමේ පදනම යටතේ, අපට පාරිභෝගිකයාගේ ඇසුරුම් සහ ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැකි අතර එමඟින් නිෂ්පාදන පාරිභෝගිකයාට සුමට හා කාලෝචිත ලෙස ලබා දිය හැකිය.

PACKING12345678
QQ截图20210326143727
QQ截图20210326144236
5